Kontakt

IPtell Sp. z O.O.

ul. Adama Logi 24

60-134 Poznań

fax: +48 61 8626 435

Kontakt IPtell

 

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Poznania, XXI Wydział Gospodarczy,pod numerem KRS: 0000284794, kapitał zakładowy: 100 000 PLN, NIP:779-23-14-656.

2Call 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone